Zvw

Zorgverzekeringswet
Verpleging en verzorging thuis gaat via de zorgverzekering. Mensen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 3 jaar van de opname via de zorgverzekering. Daarna valt opname onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verpleging en verzorging aan huis vanuit de Zorgverzekeringswet
Voorwaarde is dat u geneeskundige zorg nodig heeft. Of dat u een groot risico loopt dat u deze zorg in de toekomst nodig heeft. Dit betekent dat uw gezondheid snel kan veranderen of verslechteren.

Wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige stelt de indicatie. Zij bepaalt wat u aan verpleging en verzorging nodig heeft om zo langer thuis te blijven wonen. De wijkverpleegkundige regelt de zorg rondom u en stemt af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld met uw huisarts, medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Langdurige geestelijke gezondheidszorg
Een deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt onder de Zorgverzekeringswet. Wanneer mensen langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, vallen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw. Het gaat dan om verblijf dat gericht is op behandeling. Na 3 jaar gaat deze zorg over naar de Wet langdurige Zorg (Wlz).