Mantelzorger

U bent mantelzorger, ik ben uw vraagbaak en wegwijzer in de zorg
Behalve zorgen, zoekt u ook de juiste zorg en ondersteuning voor uw naaste.
U heeft te maken met ingewikkelde wet -en regelgeving. U wordt van loket naar loket gestuurd. Samen met u maak ik uw zorgsituatie overzichtelijk. U bepaalt welke regeltaken ik tijdelijk overneem om u te ontlasten.

Welke regeltaken kan ik overnemen?

 • organiseren van persoonlijke hulp op maat (zorgaanbieder, hulpmiddelen, vervoer, dagbesteding, respijtzorg, woningaanpassing).
 • begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de Wmo, Jeugdwet, Zvw, Wlz.
 • hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften m.b.t. afwijzing van CIZ of Wmo.
 • informatie geven over mogelijkheden van zorg en de financiering: Persoonsgebonden budget (Pgb) of Zorg in natura (Zin).
 • informeren over financiële gevolgen van Pgb of Zin.
 • berekening van eigen bijdrage aan Centraal Administratiekantoor (CAK).
 • aanvraag van indicatie bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de wijkverpleging en de gemeente (Wmo).
 • ondersteuning bij aanvraag Pgb.
 • ondersteuning bij invullen formulieren.
 • informatie geven over wet- en regelgeving die voor u van belang is.
 • hulp bij werk en mantelzorg.

U houdt de regie en bepaalt welke regeltaken de mantelzorgmakelaar overneemt.