Jeugdwet

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg. Alle kinderen tot 18 jaar met een hulpvraag vallen hiermee onder de Jeugdwet.

Om wie gaat het?

  • Kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien
  • Kinderen met een (licht) verstandelijke beperking

Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat wordt er vanuit de Jeugwet geregeld?

  • Begeleiding
  • Logeren (kortdurend verblijf)
  • Verblijf in een instelling
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Behandeling

Aankloppen bij de gemeente
Via de wijkteams of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeente, uw huisarts of medisch specialist komt u terecht bij jeugdzorg.

Pgb of Zin
Zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet kunt u zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (Pgb) of krijgen met zorg in natura (Zin).

Zelf jeugdhulp inkopen met een Pgb
Om in aanmerking te komen voor een Pgb moet u aangeven waarom zorg in natura niet geschikt is in uw situatie.

Voorwaarden Pgb

  • U moet een Pgb kunnen beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
  • U moet zorg inkopen die goed en veilig is.Vanaf 18 jaar krijgen jongeren geen zorg meer vanuit de Jeugdwet. De zorg valt vanaf dat moment onder één van de andere wetten; de Wmo, Zvw en of de Wlz.