Wetten, loketten en regelingen

Zorg aanvragen… Bij wie? Wat? En waar?
De wet- en regelgeving voor de Nederlandse zorg is in 2015 flink op de schop gegaan. Wat voor regelingen zijn er? En van welke vergoedingen kunt u als mantelzorger gebruik maken? Verwarrend? Best wel, ja. Daarom: een overzicht van het Nederlandse zorglandschap.

De zorgwetten en hun loketten

  • De Wet langdurige zorg (Wlz): voor langdurige, intensieve zorg thuis of in een instelling. U kunt hiervoor terecht bij het zorgkantoor.
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): voor o.a. huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen gemeente.
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw): verplicht basispakket voor iedereen met recht op zorg voor genezing en behandeling. Geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging worden ook vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor kunt terecht bij uw zorgverzekeraar.
  • De Jeugdwet: hieronder vallen vrijwel alle vormen van jeugdhulp. Hiervoor klopt u bij uw eigen gemeente aan.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor de Wet langdurige zorg (Wlz), dan valt uw zorg onder de Jeugdwet/Wmo en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Vergoedingen en regelingen
Bijvoorbeeld vergoedingen voor reizen en parkeren of extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.