Wlz

Wet langdurige zorg
Is er voor mensen die langdurig intensieve zorg thuis of in een instelling nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.

Voorwaarden om voor de Wlz in aanmerking te komen

 • Permanent toezicht nodig: dit is de hele dag onafgebroken toezicht en actieve observatie. Zonder dit toezicht kan elk moment iets (ernstig) mis gaan.
 • 7×24 uur zorg in de nabijheid nodig: dit is nodig omdat u zelf niet in staat bent om op de momenten waarop dat nodig is hulp in te roepen om ernstig nadeel voor uzelf te voorkomen
 • Leven lang afhankelijk van deze zorg

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) behandelt uw aanvraag en beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Zo ja, dan krijgt u daarvoor een indicatie die levenslang geldig blijft.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de Wlz, maar heeft u wel zorg of ondersteuning nodig, dan kunt u terecht bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar.

Meerdere aandoeningen of beperkingen 
Het CIZ onderzoekt welke aandoening of beperking het belangrijkst is voor uw zorgvraag. Dit is de ‘dominante grondslag’ en dat bepaalt welk zorgprofiel u krijgt en in wat voor soort zorginstelling u kunt wonen.

Wat wordt er vanuit de Wlz voor de cliënt geregeld?

 • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk).
 • Begeleiding, verpleging en verzorging.
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis.
 • Fysiotherapie en de tandarts.
 • Hulpmiddelen.
 • Dagbesteding.
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
 • Huishoudelijke hulp.

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK voor de zorg die u krijgt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en vermogen (gezamenlijk als u partner heeft).