Mantelzorg

Mantelzorg in Nederland: hoe staan we ervoor?

Vier miljoen mantelzorgers
Uw partner is langdurig ziek, uw kind heeft een beperking, en uw ouders hebben extra zorg nodig. Als vanzelfsprekend springt u bij om uw naaste te helpen. En ineens bent u dan één van de 4 miljoen mantelzorgers in Nederland.

Er komen steeds meer mantelzorgers bij. Dat komt door de vergrijzing, het personeelstekort in de zorg en omdat de overheid ouderen langer thuis wil laten wonen.

Mantelzorg op de werkvloer
Ongeveer een op de acht werknemers combineert werk met mantelzorg. Dit is een zware combinatie met overbelasting en soms ziekteverzuim op de werkvloer als gevolg. Als mantelzorgmakelaar begeleid en adviseer ik medewerkers om de balans tussen werk en privé te vinden.

Ook kijk ik of werknemers op de juiste manier gebruik maken van voorzieningen. U kunt denken aan bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget, een indicatiestelling voor zorg, verlofregelingen, het overnemen van regeltaken en bemiddeling met instanties.

Door mijn inzet kunnen werknemers mantelzorg de baas worden en beter met werkdruk en spanningen om gaan. Hierdoor blijven ze gemotiveerd en inzetbaar. Het verzuim neemt af en daardoor ook de kosten van ziekteverzuim voor een werkgever.

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met zorg. Bijvoorbeeld voor een zieke vader of een broer of zus met een beperking. De zorgsituatie kan invloed hebben op de ontwikkeling van het kind en leiden tot overbelasting en psychische problemen.

De mantelzorgmakelaar beoordeelt de knelpunten in uw zorgsituatie, helpt u de weg vinden naar de juiste instanties, neemt regeltaken over en geeft inzicht in financiële gevolgen bij bepaalde beslissingen.