Wat doet de mantelzorgmakelaar voor u?

Als mantelzorgmakelaar neem ik tijdelijk regeltaken van u over en zoek oplossingen voor uw zorgsituatie. Ik ben specialist in de vier zorgwetten: de Wmo, Wlz, Zvw en de Jeugdwet. Ik beantwoord uw vragen over zorg, welzijn, wonen, werk en financiën. Ik ben een onafhankelijke partij en help u om mantelzorg de baas te worden. Zo kunt u weer op eigen kracht verder.

Met Mantelzorg de Baas weer kracht om verder te gaan

Voor iedere mantelzorgsituatie een passende oplossing

Mantelzorg is behalve zorgen óók wet- en regelgeving en de juiste ondersteuning vinden voor uw naaste

Als mantelzorgmakelaar help ik u met vragen over zorg, welzijn, wonen, werk en financiën.

Wie is Mantelzorg de Baas?

Ik ben Ankie Baas. Ik kijk naar de knelpunten en mogelijkheden binnen uw mantelzorgsituatie. Ook adviseer ik werkgevers die mantelzorgers in dienst hebben. Door ingewikkelde regeldingen voor u op te lossen bent u mantelzorg sneller de baas en kunt u weer op eigen kracht verder.