Wat doet de mantelzorgmakelaar voor u?

Als mantelzorgmakelaar neem ik tijdelijk regeltaken van u over en zoek oplossingen voor uw zorgsituatie. Ik ben specialist in de vier zorgwetten: de Wmo, Wlz, Zvw en de Jeugdwet. Ik beantwoord uw vragen over zorg, welzijn, wonen, werk en financiën. Ik ben een onafhankelijke partij en help u om mantelzorg de baas te worden. Zo kunt u weer op eigen kracht verder.